Skapa ett bättre Lund

Sveriges största solcellsanläggning på LKFs bostadstak

Under 2016 tog LKFs satsning på förnyelsebar energi ett stort kliv framåt. Hela 5 500 m2 solceller med en topp­effekt på 788 kW monterades på 21 stycken av våra bostadshustak på Magistrats­vägen. Tack vare platta tak, söderläge och minimal skugga är läget optimalt för anläggningen, som beräknas producera uppemot 780 000 kWh grön el per år. I första skedet kommer solcellerna att användas till fastighetsel, det vill säga för att driva pumpar, tvättstugor och belysning i bland annat trapphusen, men kan på sikt även komma att förse lägenheter med hållbart producerad el.

Solcellsanläggningen är ett led i LKFs satsning att bli fossilbränslefria till 2020 och lever upp till både våra och kommunens miljömål att öka andelen förnybar elproduktion. Under hela sin livstid beräknas anläggningen kunna producera hela 22 580 MWh och minskar våra koldioxidutsläpp med cirka 1 650 ton.

Den kanske viktigaste fördelen med att blir mer självförsörjande är att det ökar vår energisäkerhet och att vi i mindre grad påverkas av variationer på energimarknaden. Detta gör att vi på sikt kan sänka våra driftskostnader.

Investeringskostnaden för LKF:s solcellsanläggning var cirka 10 miljoner kronor med ett statligt stöd på 3 miljoner. Projektet initierades av LKF och entreprenör var Kraftringen.