Medarbetare

Omfattande omorganisation ska öka LKFs tillgänglighet

Under 2016 genomförde LKF en omfattande omorganisation. Vi växer snabbt och organisationen måste anpassas till en större verksamhet. Det finns också nya krav från våra kunder, framför allt kring vår tillgänglighet. Vi vill dessutom stärka vårt strategiska fokus genom att satsa på affärsutveckling. Dessa tre delar har legat till grund för den förändring och förstärkning av organisation som genomförts.

Med över 9 000 lägenheter i beståndet, på väg mot 10 000, har LKF delat upp verksamheten i tre geografiskt uppdelade fastighetsområden, med liknande struktur och storlek.

Fastighetscheferna har ett uttalat strategiskt ansvar. Med stöd bland annat av biträdande fastighetschefer och skötsel­chefer arbetar de med förvaltning och utvecklingen av områdena. Fastighetscheferna ingår i LKFs ledningsgrupp.

Den stora förändringen när det gäller tillgängligheten ligger på Fastighetsområdena och på Teknisk Service.

På fastighetsområdena har den nya och viktiga rollen som områdesvärd skapats. Områdesvärdarna är kundernas kontaktperson och i princip tillgängliga för hyres­gästerna hela arbetsdagen. De nio områdesvärdarnas fokus är att skapa trygghet och trivsel i området. De ska finnas tillgängliga för kunden, fånga upp behov och önskemål samt arbeta med eventuella störningar som uppstår i området. Rollen är självständig, utan arbetsledar­ansvar, man arbetar helt och hållet med sina kunder i området, med fokus på att skapa kundnytta.

LKF har även samlat all felanmälan till Teknisk Service, där öppettiderna utökats och anpassats. Precis som tidigare kan man göra felanmälan på hemsidan. Förutom förbättrad tillgänglighet för kunderna innebär det att vi effektivare kan ta fram statistik och följa upp fel­anmälningar.

De tolv områdesteknikerna avhjälper fel som kommer in till felanmälan. På Teknisk Service finns även i fortsättningen hantverkare med specialistkompetens för att till exempel avhjälpa problem med vitvaror, el , ventilation, rörläggeri samt bygg. En skötselchef i varje fastighetsområde har en arbetsledande roll för skötseln av utemiljön.

Genom omorganisationen har LKF skapat nya interna karriärvägar, vilket var ett önskemål från LKFs anställda. Samtidigt har nyrekrytering skett för vissa befattningar för att fylla på med ny kompetens. LKF har arbetat mycket med information till hyresgästerna om förändringen. Inte minst eftersom huvudskälet för omorga­nisationen är att förbättra tillgänglighet och service gentemot våra kunder.

2015 skickade VD ut ett julkort till samtliga hyresgäster där vi berättade att vi var på gång att genomföra en omorga­nisation, varför och hur det skulle ske. Vi har haft reportage i kundtidningen 72 Kvadrat, satt upp information i alla trapphus och samtliga hyresgäster fick en personligt anpassad informationsbroschyr där vi berättade vem som är områdesvärd i området, vilka som är områdestekniker, vart man ska ringa, och flera praktiska detaljer.

Genom den nya affärsutvecklingsfunktionen kan LKF nu säkerställa specialistkompetens inom ett antal viktiga områden; affärsutveckling, hållbarhet, IT, juridik, kommunikation samt kundservice.

På fastighetsområdena har den nya och viktiga rollen som områdesvärd skapats. Områdesvärdarna är kund­ernas kontaktperson och i princip tillgängliga för hyres­gästerna hela arbetsdagen. De nio områdesvärdarnas fokus är att skapa trygghet och trivsel i området. De ska finnas tillgängliga för kunden, fånga upp behov och önskemål samt arbeta med eventuella störningar som uppstår i området.