Not 9 Resultat från finansiella omsättningstillgångar

2016 2015
Ränteintäkter 0,2 0,1
0,2 0,1