Not 8 Exceptionella intäkter

Under året har en nedskrivning på fastigheten Snäckan 2 återförts då nedskrivningen till fullo har återvunnits. Återfört belopp uppgår till 22,6 mkr.