Not 6 Eventualförpliktelser

2016 2015
Garantibelopp Fastigo 1,5 1,5
Avsättning för pensioner VD 0,6 0,5