Not 3 Taxebundna kostnader

2016 2015
Uppvärmning 90,3 87,4
Sophantering och sotning 19,6 18,5
Vatten 22,8 21,7
Fastighetsel 14,9 15,1
147,7 142,8