Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Det har inte inträffat några väsentliga händelser från räkenskapsårets utgång tills årsredovisningen avlämnas.