Not 21 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond

2016 2015
Taxeringsår
2011 0,0 31,6
2012 29,1 29,1
2013 31,3 31,3
2014 28,2 28,2
2015 26,6 26,6
2016 20,0 20,0
2017 18,0 0,0
Summa obeskattade reserver 153,2 166,8

Uppskjuten skatt för medel i periodiseringsfond uppgår till 33,7 mkr (153,2 mkr x 22%)