Not 19 Kortfristiga placeringar

2016 2015
Marknadsvärde 9,4 0,1