Not 17 Andel i koncernföretag

2016 2015
Andel i koncernföretag 0,0 16,6

Koncernen

Org nr Säte Kapitalandel %
GTB Fastigheter AB 556832-4171 Lund 100
LICA Fastigheter AB 556997-1103 Värmdö 100

Ovanstående bolag har fusionerats in i LKF under 2016. Fusionsdatum: 160516.