Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avs materiella anläggningstillgångar

2016 2015
Ingående balans 509,9 175,6
Under året nedlagda kostnader 502,6 466,3
Färdigställt under året -376,1 -132,0
Utgående balans 636,4 509,9

Avtalade åtaganden om utförande av byggnation, mkr

Projekt Totalt Kvarstående Färdigtidpunkt
Linero torg 167,1 13,2 2017-02-01
Snickaren, västra Lund 129,5 21,7 2017-06-01
Fossilen, Södra Råbylund 103,0 77 2017-11-01
Arkivet 5, äldreboende och bostäder 233,4 103,4 2017-12-01
Sofieberg 225 169,5 2018-08-01
Nymfen 126,1 125,9 2018-12-01
Mineralen 84,1 69,5 2018-07-01
1 524,9 821,3