Not 11 Bokslutsdispositioner

2016 2015
Återföring periodiseringsfond -31,6 -34,6
Avsättning periodiseringsfond 18,0 20,0
-13,6 -14,6