Ett helägt kommunalt fastighetsbolag

Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, bildades 1947 och är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolaget har en politiskt sammansatt styrelse och Lunds kommunfullmäktige fastställer LKFs ägardirektiv.

MEDARBETARE

LKF har drygt 200 medarbetare

CIRKA 40 PROCENT AV HYRESMARKNADEN

LKF har totalt 9 275 (9 121) lägenheter, vilket betyder att cirka 20 000 Lundabor bor hos oss. Det gör LKF till det tredje största kommunala fastighetsbolaget i Skåne och till ett av de 20 största i Sverige.

Totalt finns det 25 688 (per 31/12 2015) hyreslägen­heter i Lunds kommun, vilket innebär att LKF har cirka 40 procent av kommunens hyresmarknad. Andra stora aktörer på hyresmarknaden i Lund är AF (studentbostäder), Akelius och Paulssons Fastigheter. Totalt finns det cirka 59 000 bostäder i Lunds kommun varav hälften i flerfamiljshus. Av dessa är hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Till detta ska läggas nästan 10 000 specialbostäder, varav huvuddelen är studentbostäder.

Dessutom äger LKF merparten av kommunens äldre­­boende, flera stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero torg och Karhögstorg med handel och service samt ett 40-tal attraktiva kommersiella lokaler i Lunds centrum.

LKF erbjuder bostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, Stångby, Veberöd, Dalby och Revinge.

LKFs vision är en framtid med fler och bättre hem. Bra bostäder gör Lund mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen kan fortsätta att utvecklas. Vi agerar hållbart och miljösmart. Vi söker mark så att vi kan bygga fler bostäder till rimliga kostnader. Vi in- vesterar i framtiden genom att bygga nytt samt ta hand om och utveckla de fastigheter vi har. Vi ger våra hyresgäster möjligheter att påverka sitt boende så att deras hem blir bättre för dem.

NY organisation

Under 2016 har LKF genomfört en omorganisation som har som främsta mål att öka tillgängligheten och servicen för våra kunder, ett ökat strategiskt fokus samt tydligare roller och ansvarsområden.

STYRELSE

LKFs styrelse utses av bolagsstämman. Styrelsemedlemmarna nomineras av Lunds kommunfullmäktige. Styrelsen består av sju ledamöter: Mattias Olsson (s) styrelseordförande, Göran Brinck (m) vice ordförande samt ledamöterna Ingrid Malmqvist Norin (s), Manaf Sababi (mp), Kerstin Lindbom (l), Görild Malmberg (v) och Lars V Andersson (c)) och fem ersättare (Clas Fleming (v), Erik Nordin (m), Sofie Lemontzis (mp), Ali Ismail (s) och Torsten Czernyson (kd) (för mer information se sidan 45).

NY LEDNINGSGRUPP

LKFs ledningsgrupp består sedan den 1 mars 2016 av nio personer. Det är vd, affärsutvecklingschef/vice vd, ekonomichef, HR-chef, byggchef, teknisk chef samt tre fastighetschefer (för mer information se sidan 44).

Med värdeorden mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande engagerar vi oss för att alltid erbjuda god service som tillgodo­­ser de boendes behov. LKF arbetar för att stärka hyresgästernas boinflytande och provar gärna nya idéer, förslag och arbetssätt för att utveckla och förbättra bolagets verksamhet.