Attraktiva hem

CITyFiED

CITyFiED är ett EU-finansierat projekt med målet att ta fram en fungerade modell för att energieffektivisera äldre bostadsområden. Genom att bland annat utveckla och implementera innovativ teknik och smarta el-­ och fjärrvärme­nät, ligger fokus på att minska energi­användningen och utsläppen av växt­husgaser och istället öka användningen av förnyelsebara energikällor. Förutom i Lund genomförs projektet även i Spanien och Turkiet med ett 40-tal intressentstäder som tar del av resultatet. Förutom att utveckla en modell för att modernisera äldre bostadsområden bidrar projektet till att sprida kunskap kring renoveringar mellan länder.

På Linero har vi tillsammans med våra samarbets­partners Lunds kommun, Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört ett flertal insatser för att minska den generella energiförbrukningen så att vi når en energinivå i klass med nyproducerade bostäder. Bland annat har vi gjort tilläggsisolering av vindar, installerat nya fjärrvärme- växlare, genomfört fönsterbyten och installerat varmvattenmätare i varje lägenhet så att hyresgästen kan se och betala för sin egen förbrukning. Genom CITyFiED-projektet strävar vi efter att nå högt satta energi- och miljömål utan att ge avkall på god komfort och rimliga hyror för våra hyresgäster.

CITyFiED-projektet involverar 16 stycken byggnader på Linero, vilket motsvarar 379 hyreslägenheter. För att detta skulle gå smidigt inleddes det kommunikativa arbetet kopplat till projektet redan 2014. Genom informations- och planeringsmöten och work­shops har hyresgästerna getts möjlighet att medverka direkt till att utveckla Lineros framtid.

Genom att delta i EU-projektet får vi möjlighet att dra nytta av andra länders kunskap samtidigt som vi själva kan bidra med våra erfarenheter. I andra delar av Europa är det exempelvis inte vanligt att involvera hyresgästerna i processen.

Genom att bland annat utveckla och implementera innovativ teknik och smarta el­ och fjärrvärme­nät, ligger fokus på att minska energi­användningen och utsläppen av växt­husgaser och istället öka användningen av förnyelsebara energikällor.

Genom CITyFiED-projektet strävar vi efter att nå högt satta energi- och miljömål utan att ge avkall på god komfort och rimliga hyror för våra hyresgäster.