VD har ordet

VI ARBETAR FÖR ETT HÅLLBART BOENDE OCH SAMHÄLLE

LKF har under många år haft en viktig roll i att utveckla Lund, genom att skapa fler bostäder och hem för Lundabor. Genom denna kombinerade Års- och hållbarhetsredovisning tar vi ytterligare ett steg för att understryka att vi vill bidra till att skapa det hållbara boendet och samhället.

Läs mer

Bygga fler bostäder

Den historiskt höga nyproduktionen fortsatte under 2016. Totalt färdigställdes 181 bostäder jämfört med 103 under 2015. Inte sedan 2011 har LKF färdigställt så många bostäder. Under november 2016 hade LKF 805 bostäder i produktion, vilket är den högsta siffran någonsin för bolaget. De 805 bostäderna ingår i åtta olika projekt och representerar totalt sett investeringar om cirka 1,66 miljarder kronor. Under 2017 kommer drygt 400 bostäder att färdigställas.

Läs mer

Attraktiva hem

Grunden för en god boende­kvalitet baseras på välskötta fastigheter, i en trygg och säker boendemiljö med en god service. Under 2016 har vi arbetat aktivt inom alla dessa delar för att skapa hem som upplevs som attraktiva.

Läs mer

Skapa ett bättre Lund

Hos LKF bor cirka 20 000 av Lunds invånare och många fler står i vår bostadskö. Vårt fastighetsbestånd utgör cirka 40 procent av hyresmarknaden och våra bostadsområden finns i alla delar av kommunen. Vårt arbete utgör därmed en viktig del i att skapa ett bättre, mer hållbart Lund. Under 2016 har vår hållbarhetsstrategi tagit form som en del av vår strategi­plan för de kommande åren. Att bidra till att skapa ett bättre Lund är en av våra övergripande målsättningar.

Läs mer