Lund – idéernas stad

Lund är en av Sveriges äldsta städer, grundad av den danske kungen Sven Tveskägg cirka 990. Lund är kontrasternas stad där den medeltida stadskärnan samsas med moderna byggnader, internationellt kända företag och en sprudlande nyföretagaranda kring Ideon och Medicon Village.

Staden är starkt präglad av universitetet. Av de drygt 115 000 personer som bor i kommunen är cirka 40 000 studenter. Universitetet grundades år 1666 och har under århundradena utvecklats till ett av Nordens främsta lärosäten och vetenskapliga forskningscentra. Kulturen har en framträdande roll på många olika sätt i Lund. Ung som gammal bidrar till ett kulturliv med massor av kreativitet. Konserter, körfestival, Humorfestival, Kulturnatt blandat med spännande museer och samtidskonst är några exempel på Lunds kulturella uttryck

Lunds befolkning var den 31 december 2015 116 834 personer. Totalt ökade folkmängden i Lunds kommun med 866 personer. Under 2015 flyttade 11 019 (10 739) personer till kommunen samtidigt som 10 629 (9 552) personer flyttade från Lund. Det ger ett positivt flyttnetto för 2015 på 390 personer.

2017 förväntas Lunds befolkning vara över 120 000 invånare och 2023 förväntas Lund nå 130 000 invånare. Befolkningsökningen är be­roende av att de planerade bostadsbyggnadsprojekten i kommunens mark- och bostads­försörjnings program realiseras enligt plan.

Faktorer som påverkar befolkningsökningen positivt är de stora födelsekullarna från början av 1990-talet som är på väg ut från gymnasiet och till stor del fortsätter sina studier på universitet. I prognosen antas ansökningstrycket till Lunds universitet fortsatt vara högt vilket bidrar till att inflyttningen till Lund ligger kvar på en hög nivå de närmaste kommande åren.

68 procent av männen och 67 procent av kvinnorna mellan 20 och 64 år i Lunds kommun förvärvsarbetar (2014).

Under 2014 färdigställdes totalt 689 bostäder i Lunds kommun varav 562 bostäder i nybyggda hus och 127 i ombyggnad. Av de nybyggda bostäderna var 48 procent hyresrätter, 38 procent bostadsrätter och 15 procent äganderätter.

Under de kommande åren bedöms antalet nya bostäder som tillkommer genom om- byggnation att öka. Det beror på att flera kommande bostadsprojekt sker på fastigheter där det redan finns byggnader. Totalt tillkom 127 bostäder i Lunds kommun via ombyggnad under 2014.

Världscentrum för materialforskning

I Lund byggs världens främsta centrum för materialforskning, ESS – European Spallation Source – ett europeiskt forskningssamarbete mellan 17 länder. Den forskning som ska bedrivas här studerar naturens minsta byggstenar. Resultaten kommer att revolutionera utvecklingen inom en rad områden såsom nanoteknologi, life science och nya material. ESS fungerar som ett gigantiskt mikroskop som analyserar prover på atom- och molekylnivå. MAX IV är en svensk synkrotronljusanläggning som kompletterar ESS. Den har initierats av Lunds universitet, Vetenskapsrådet, Region Skåne och Vinnova. MAX IV-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgen­strålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt

ESS och MAX IV kommer att ha stor effekt för Lund, Öresundsregionen och Sverige. 3 000 – 4 000 forskare förväntas årligen använda anläggningarna. MAX IV invigs under sommaren 2016 och ESS tas i drift 2020.

Mellan MAX IV och ESS planeras Science Village Scandinavia – en internationell forskningsmiljö som stödjer och binder samman anläggningarna.

Medicon Village

I Astra Zenecas tidigare lokaler finns idag en samverkanssatsning inom livsvetenskap, där Lunds universitet är en av huvudparterna. Ambitionen är att skapa en Life Science-anläggning i världsklass med fokus på cancerforskning. Anläggningen är 80 000 kvm och redan idag är 1100 personer verksamma på anläggningen.

IDEON SCIENCE PARK

Ideon Science Park Sveriges första och största Science Park med cirka 350 företag med 2 700 anställda. 900 företag har utvecklats via Lunds inkubatorer och totalt 10 000 arbetstillfällen har skapats via Ideon Science Park.