Underhåll och ombyggnad

Underhåll och ombyggnadsprojekt

Under året har LKF hanterat 392 underhålls- och ombyggnadsprojekt för en total kostnads och/eller investeringsvolym om cirka 180 miljoner kronor. Storleken på uppdragen varierar, en större del har varit fönsterbyten, fasadarbeten, takomläggningar samt badrumsrenoveringar.

Linero

Ombyggnaden av 60- och 70-talsområden har fortsatt under året och följer vår 15-årsplan kring upprustning av dessa områden. Bland annat har ett pilotprojekt på Linero genomförts med renovering av badrum med nytt kakel och klinker, nya avlopps- och vattenstammar, ny el i lägenheterna samt renovering av ventilation med mera. Vi har nu tagit lärdom av projektet och har under året projekterat fram fortsättningen som sker i kvarteret Eddan.

Ombyggnaden av Eddan på Linero ingår i EU-projektet Cityfied, och byggstartas under våren 2016. Därefter kommer det pågå en intensiv byggnation under cirka två år för att renovera totalt cirka 300 lägenheter, vilka beräknas vara färdigställda under våren/sommaren 2018. Efter det planerar vi att fortsätta projektet på den norra sidan, norr om Vikingavägen, i kvarteret Havamal, där det kommer att renoveras ungefär lika många lägenheter.

Labben

Ett stort underhållsprojekt under året har varit Labben på Gässlingavägen och Tordmulevägen i Lund. Fastigheterna är snart 50 år och är i behov av renovering och underhåll.

I en första etapp på totalt 72 lägenheter i två huskroppar har vi genomfört renovering av badrum med nytt kakel och klinker, nya avlopps- och vattenstammar, ny el i lägenheterna, installation av ny ventilation med mera. Det är ett omfattande projekt och hyresgästerna bor kvar under hela renoveringsperioden
Under 2016 kommer vi att renovera de återstående två huskropparna i samma omfattning.

Solhem – Lars Kristoffers väg

14 radhuslägenheter i Genarp har genomgått omfattande renovering med bland annat fönsterbyte, dörrbyte, ventilationsrenovering, stambyte och badrumsrenovering.

Renovering av garage på Klostergården

Renovering av en fristående garagebyggnad i tre våningar som rymmer 176 bilar har påbörjats under 2015 och beräknas vara klart i början av 2016.

Påfrestningen på garaget är stort. Varje bil drar i snitt varje år in cirka 20 liter vatten som innehåller en stor mängd föroreningar och, på vintern, även salt. Det påverkar betongytan som successivt blir sämre. Renoveringen har varit omfattande. En stor del av betongen har frästs bort och armeringsjärnen frilagts. En del av armeringsjärnen var i så dåligt skick att vi var tvungna att byta ut dem.

Andra stora projekt under 2015:

  • Fönsterbyte Uarda och Väster
  • Fasadrenovering Väster
  • Badrumsrenoveringar på Drotten och S:t Mårten norra
  • Takomläggning Lärlingen, V Stationstorget, Revinge och Ö Torns by
  • Nya tvättstugor på G:a Väster
  • Byte betongtrappor på Uarda
  • Utemiljöåtgärder på Offerkällan, Mjölet och Flintyxan

I samband med många underhållsåtgärder arbetar LKF även med energibesparande åtgärder.

Detta har inneburit att vi har sänkt vår energi­förbrukning betydligt på värmesidan och även elförbrukningen som sedan tidigare är låg fortsätter att minska. Vattenförbrukningen har också sjunkit under 2015.

Ramavtal

Under året har ramavtal slutits inom tio olika tjänsteområden med ett värde av ca 200 Mkr under avtalsperioden. De nya avtalen trädde i kraft den 1 april 2015. Förutom egna ram­avtal omfattas LKF av ramavtal med Lunds kommun, SKL Kommentus eller andra orga­nisationer.

Nytt fjärrvärmeavtal

LKF har under året slutit ett nytt treårigt fjärr­värmeavtal med Kraftringen. Avtalet innebär bland annat en bibehållen prisnivå under 2016, vilket var en viktig del i att LKF kunde sänka sitt hyreskrav för 2016.

LKF hade tidigare ett treårigt fjärrvärmeavtal som gick ut den 31 december. Istället för att lagstifta om fjärrvärmebranschens priser har SABO, Riksbyggen och Svenska Fjärrvärmeföreningen tagit initiativ till Prisdialogen, en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.