Hållbarhet

Tillsammans kommer vi längre

För LKF är det viktigt att vara lyhörd för våra intressenters och vår omvärlds förväntningar. Vår verksamhet påverkar och påverkas av våra intressenter. Dialog och samarbeten med hyresgäster, leverantörer, ägare och andra aktörer är avgörande för att vi ska lyckas utveckla vår verksamhet och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Våra hyresgäster är en av våra viktigaste intressenter. Vår årliga kundenkät visar att våra hyresgäster trivs i våra bostäder, vår produkt fick betyget ”bäst i Sverige”! Det är extra glädjande eftersom 2015 var det första året då LKF tävlade i samma kategori som de stora fastighetsbolagen. Mer än nio av tio skulle rekommendera LKF som hyresvärd och åtta av tio anser att de får valuta för sin hyra.

Vi arbetar för att hyresgäster ska ha möjlighet till boinflytande i sitt bostadsområde och i bolaget, vilket sker löpande genom bosamråd och bostadsmöten. Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi ingått samarbetsavtal där vi vill bidra som fastighetsbolag för att få en social och ekologisk hållbar miljö. Hyresgästernas åsikter och förslag vägs in i beslut om exempelvis gårdar och lekplatser. Vår målsättning är att skapa möjligheter till dialog och synpunkter via vår hemsida där hyresgäster kan lämna förslag. Via kundtidningen 72 KVADRAT når vi ut två gånger per år till samtliga hyresgäster och intressenter och ser till att de är informerade om nyheter och aktiviteter inom LKF.

Varje bostadsområde är unikt och har därför särskilda intressenter. I de lägenheterna där vi har seniora hyresgäster för vi dialog med vård- och omsorgsförvaltningen för att bidra till en trivsam boendemiljö för alla.

Våra samarbetspartners är viktiga för oss. Under 2015 genomfördes en utökad dialog och revision med entreprenörer som ingår i vårt ramavtal. Det uppfattades som positivt av båda parter och ledde till förbättringsåtgärder.

I både Citysamverkan och fastighetsföreningen Lunds City arbetar LKF tillsammans med andra medlemmar från handel, fastighetsbranschen och Lunds kommun för att förnya och utveckla Lund. Målet är att arbeta för förnyelse och utveckling av Lund till en vänlig, trygg och lättillgänglig stad med ett stort och varierande butiksutbud.

Genom våra ägarsamråd för vi en kontinuerlig dialog med våra ägare, Lunds kommun, och vår styrelse. Mer om ägarna och styrelsen finns att läsa på sidorna 10-12 i intervjun med styrelsens ordförande Mattias Olsson och vice ordförande Göran Brinck.

I 1970-talsområdet Linero samarbetar LKF med intressenterna Lunds kommun, Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet inom EU-projektet CITyFiED, för att hitta innovativa och kostnadseffektiva lösningar. Det görs en rad olika insatser som att byta fönster och dörrar, tilläggsisolera och byta ventilationssystem. Det handlar också om att förbättra fjärrvärmeanslutningen och skapa förutsättningar för smarta fjärrvärmenät.

Under 2015 startade LKF ett samarbete med Miljöbron, en ideell organisation som fungerar som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen genom att förmedla projekt med inriktning hållbar utveckling mellan näringsliv och studenter.