Styrelse

Mattias Olsson (S)

Vice ordförande LKFs styrelse sedan 2011

Göran Brinck (M)

Ordförande LKFs styrelse sedan 2011

Sofie lemontzis (MP)

LKFs styrelse sedan 2015

ERIK NORDIN (M)

LKFs styrelse sedan 2015

KERSTIN LINDBOM (L)

LKFs styrelse sedan 2015

GÖRILD MALMBERG (V)

LKFs styrelse sedan 2015

ALI ISMAIL (S)

LKFs styrelse sedan 2011

Clas Fleming (V)

LKFs styrelse sedan 1995

LARS V ANDERSSON (C)

LKFs styrelse sedan 2015

MANAF SABABI (MP)

LKFs styrelse sedan 2015

INGRID MALMQVIST NORIN (s)

LKFs styrelse sedan 2007

Torsten Czernyson (KD)

LKFs styrelse sedan 2014

Arbetstagarrepresentanter

Rolf Karlsson

Tjänstemän

Eve Nilsson

Fastighetsanställda

Styrelseledamöter i LKF fram tills bolagsstämman den 17 april 2015: Se förvaltningsberättelsen