Nyproduktion

Pågående och planerade projekt

pin_1

SÖDRA BRUNNSHÖG

Flerfamiljshus, ca 120 lgh
Planerad byggstart: 2017
Planerad inflyttning: 2019

pin_8

SOFIEBERG

Student- och ungdomslgh, 128 lgh
Planerad byggstart: 2016
Planerad inflyttning: 2018

pin_13

ODEN, ETAPP 2

Flerfamiljshus, 60 lgh
Byggstart: 2014
Inflyttning: 2015 – 2016

pin_3

SNICKAREN

Flerfamiljshus, 61 lgh
Byggstart: 2015
Planerad inflyttning: 2017

pin_9

DOKUMENTET

Flerfamiljshus, 128 lgh
Planerad byggstart: 2016
Planerad inflyttning: 2018 – 2019

pin_16

BRANDSTATIONEN KÄVLINGEVÄGEN

Flerfamiljshus, 45 lgh
Byggstart: 2014
Inflyttning: 2016

pin_11

RÅBYKUNGEN/STENKROSSEN

Flerfamiljshus, ca 105 lgh
Planerad byggstart: 2018
Planerad inflyttning: 2020

pin_5

BULLERBYN

Flerfamiljshus, ca 70 lgh
Planerad byggstart: 2017
Planerad inflyttning: 2019

pin_12

FOSSILEN

Flerfamiljshus och radhus, 180 lgh
inkl ett serviceboende
Byggstart: 2015
Inflyttning: 2016 – 2017

pin_14

LINERO TORG

Flerfamiljshus, 94 lgh inkl ett serviceboende
Om- och tillbyggnad av befintligt centrum
Byggstart: 2014
Inflyttning: 2016 – 2017

pin_1

EJDERVÄGEN

Flerfamiljshus, ca 25 lgh
Planerad byggstart: 2018
Planerad inflyttning: 2019

pin_10

ARKIVARIEN

2 äldreboende, 76 lgh och 28 seniorlgh
Byggstart: 2015
Inflyttning: 2017 – 2018

pin_2

VÄSTRA PILELYCKAN

Flerfamiljshus, ca 50 lgh
Planerad byggstart: 2019
Planerad inflyttning: 2021

pin_15

SOLHÄLLAN

Flerfamiljshus, ca 100 lgh
Planerad byggstart: 2019
Planerad inflyttning: 2021

pin_19

SPINNROCKEN & ULLEN

Radhus, ca 25 lgh
Planerad byggstart: 2017
Planerad inflyttning: 2019

pin_7

VÄNORTEN

Flerfamiljshus, 28 lgh
Byggstart: 2015
Inflyttning: 2016

pin_18

MINERALEN

Radhus, 37 lgh
Planerad byggstart: 2016
Planerad inflyttning: 2017 -2018

pin_17

KVARTERET KRYPTAN

Flerfamiljshus, ca 45 lgh
Planerad byggstart: 2017
Planerad inflyttning: 2019

pin_4

OFFERKÄLLAN

Flerfamiljshus, ca 150 lgh
Planerad byggstart: 2017
Planerad inflyttning: 2019