Ny ekonomichef

Petter Swanborg ny ekonomichef

I mitten av september blev Petter Swanborg ny ekonomichef för LKF. Han kommer närmast från motsvarande tjänst på Helsingborgshem där han arbetat sedan 2007.

– Jag vill vara med och bidra till att något som är bra blir ännu bättre, säger Petter. Jag vill vara med och utveckla LKF både som hyresvärd och vår affärsverksamhet.

– LKF är ett välskött företag med stabil ekonomi och är, precis som Helsingborgshem, inne i en expansiv fas på en marknad med stark efterfrågan. Som marknaden ser ut idag behöver LKF inte riskera att stå med tomma bostäder, varken i nyproduktionen eller det befintliga beståndet.

– Men LKF är inte ett självspelande piano. Även om marknaden är stark just nu kan förutsätt­ningarna snabbt förändras. Det är vår uppgift att vara förberedd på att möta förändringarna så att hyresgästerna kan känna sig fortsatt trygga i sitt boende och uppleva LKF som ett modernt företag.

– Det är inget konstigt att ett företag som LKF går med rimlig vinst, tvärtom, det är en förutsättning för att expandera och därmed bli ännu bättre på att leva upp till kundernas önskemål och bidra till en attraktivare stad, säger han.

– Jag har varit med om att utveckla Helsingborgshem från ett förvaltande till ett expansivt bostadsbolag, säger Petter. Det har varit en spännande resa och jag har trivts i min roll. Det har varit intressant att utveckla organisationen, att skapa mål och förutsättningar så att verksamheten kan följas upp på ett bra sätt.

– LKF befinner sig i en liknande förändring även om de lokala förutsättningarna är annorlunda. Det är viktigt att se till att medarbetarna förstår syftet med förändringarna och hur målet ser ut. Då kan de också känna sig trygga i förändringen.

Petter vill också att LKF lyfter blicken så att företaget verkligen ser hur andra agerar.

– Vi måste ge oss ut på arenan, utanför Lunds gränser, sätta oss i ett sammanhang där andra liknande bolag finns, jämföra hur vi presterar ekonomiskt, kundmässigt med mera. Då kan vi lättare se vad vi är bra på och vad och hur vi kan förbättra oss. LKF har mycket goda förutsättningar att fortsätta att prestera. Vi befinner oss i en expansiv region och en stark kommun, vi har duktiga och engagerade medarbetare.

”Vi måste ge oss ut på arenan, utanför Lunds gränser, sätta oss i ett sammanhang där andra liknande bolag finns, jämföra hur vi presterar ekonomiskt, kundmässigt med mera. Då kan vi lättare se vad vi är bra på och vad och hur vi kan förbättra oss.”