Hållbarhet

LKFs roll i ett hållbart Lund

Världen står inför stora globala utmaningar som klimatförändringar och resursbrist. Globala överenskommelser, till exempel det nya Klimatavtalet eller FN:s globala hållbarhetsmål som fastställdes under 2015, visar att det finns en vilja att åstadkomma förändring. Sverige ligger i täten och ska bland annat bli ett av världens första fossilbränslefria länder. Region Skåne driver utmaningen Fossilbränslefritt Skåne 2020 och Lunds kommun har antagit såväl detta som Borgmästaravtalet med klimatmål mot 2030.

LKFs målsättning är att bidra till att skapa en stad som är långsiktigt hållbar. Som kommunägt bolag har vi ett stort ansvar och stora möjligheter. I vårt ansvar ligger såväl investeringar i nya fastigheter, bostäder och boendemiljöer som utvecklandet av våra befintliga fastigheter och områden och möjligheten för våra hyresgäster att ha en hållbar livsstil.

Vi har under året installerat ytterligare ett antal laddstolpar för att göra det möjligt för fler invånare i kommunen att ha en elbil.

Vi vill också bidra till ett grönare Lund. För att nämna ett exempel så planterade vi under året 20 000 blomsterlökar som i vår kommer blomma i vackra färger. Vårt samarbete med S:t Hansgårdens bikupor gav även i år honung av bästa klass och är dessutom en ekosystemtjänst som gynnar den biologiska mångfalden.

Vi bygger nytt i ständigt ökande takt för att ta vårt ansvar i rådande bostadsbrist.

Vi skapar hem för alla genom att hålla en balans i hållbarhetsdimensionerna – miljö­smart, med människan i fokus och med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Under 2015 har till exempel ett flerfamiljhus av passivhusstandard färdigställts på Linero, och ytterligare två blir klara under våren 2016. Dessutom pågår byggnation av det miljömedvetna boendet i kvarteret Brandstationen på Kävlingevägen. Här kommer det bland annat att finnas laddstolpe, bilpool, solceller samt möjlighet till stadsodling.

LKF tänker långsiktigt i utvecklandet av de fastigheter och områden vi redan har. Genom långsiktigt underhåll, energieffektiviseringslösningar, investeringar i förnybar småskalig energiproduktion och nytänkande kring avfallshantering såväl som aktiviteter för ökad trivsel och trygghet i våra områden skapar vi större värden både i våra fastigheter som för våra hyresgäster.

Energianvändningen per kvadratmeter minskar kontinuerligt tack vare kunniga medarbetare som ständigt hittar möjligheter för energieffektivisering. Vår relativt nystartade insamling av textilier i samarbete med Human Bridge gjorde det möjligt för våra hyresgäster att under året samla in 64 ton textilier för återanvändning.
Genom samverkan kommer vi längre i vår strävan att skapa en bättre stad. Samverkan sker både med externa parter kring exempelvis inriktningen fossilbränslefrihet såväl som ökad samverkan internt där vi tillsammans utvecklar nya idéer och skapar långsiktiga lösningar. Våra medarbetare är alla delaktiga i att skapa ett bättre och långsiktigt hållbart Lund.

LKF:s hållbarhetsarbete kommer under de kommande åren att bli tydligare. Arbetet ska utvecklas i samverkan med intressenter, främst våra hyresgäster. Hyresgästernas bidrag, genom engagemang och kunskap, är viktiga för oss.