LKF i korthet

LKFs vision är en framtid med fler och bättre hem. Hemmet är en viktig del av människans vardag och de som trivs med sitt boende är oftast mer nöjda med sina liv. Bra bostäder gör Lund mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen kan fortsätta att utvecklas. Därför söker vi mark så att vi kan bygga fler bostäder till rimliga kostnader.

Vi investerar i framtiden genom att bygga nytt och genom att ta hand om och utveckla de fastigheter vi redan har. Vi agerar hållbart och miljösmart. Vi ger våra hyresgäster större möjligheter att påverka sitt boende så att deras hem blir bättre för dem.

36 procent av marknaden

LKF har 9 121 (9 038) lägenheter i det totala beståndet, vilket betyder att cirka 20 000 Lundabor bor hos oss. Det gör LKF till det tredje största kommunala fastighetsbolaget i Skåne och till ett av de 20 största i Sverige.

Totalt finns det 25 210 (per 31/12 2014) hyreslägenheter i Lunds kommun, vilket innebär att LKF har cirka 36 procent av kommunens hyresmarknad. Andra stora aktörer på hyresmarknaden i Lund är AF (studentbostäder), Akelius och Paulssons Fastigheter. Totalt finns det cirka 58 000 bostäder i Lunds kommun varav hälften i flerfamiljshus. Av dessa är hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Till detta ska läggas nästan 10 000 specialbostäder, varav huvuddelen är studentbostäder.

Dessutom äger LKF merparten av kommunens äldreboende, flera stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero torg och Karshögstorg med handel och service samt ett 40-tal attraktiva kommersiella lokaler i Lunds centrum.

9 121

Lägenheter totalt

20 000

Lundabor bor hos oss

Ett helägt kommunalt fastighetsbolag

Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, bildades 1947 och är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolaget har en politiskt sammansatt styrelse och Lunds kommunfullmäktige fastställer LKFs ägardirektiv.

Bra bostäder skapar en attraktivare stad

Hemmet är en viktig del av människors vardag och bra bostäder gör Lund till en attraktivare stad. Med värdeorden mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande enga­gerar vi oss för att alltid erbjuda god service som tillgodoser de boendes behov. LKF arbetar för att stärka hyresgästernas boinflytande och provar gärna nya idéer, förslag och arbetssätt för att utveckla och förbättra bolagets produktion och tjänster.

9,9

miljarder kronor i marknadsvärde

2015 uppgick marknadsvärdet på LKFs fastighets­bestånd till cirka 9,9 (9,5) miljarder kronor enligt gjord värdering.

Ny organisation

Från och med den 1 mars 2016 har LKF en ny organisation med målet att öka tillgängligheten för våra kunder. En del av medarbetarna kommer att få nya roller och kommer att arbeta inom andra bostadsområden, huvuddelen av medarbetarna stannar kvar såväl i sina roller som i sina områden.

Bovärdarna ersätts av områdesvärdar, som ska vara tillgängliga under en betydligt större del av arbetsdagen och ansvara för lägen­hetsbesiktningar samt skötseln av bostadsområden. Precis som idag kommer de att ha sina kontor ute i våra bostadsområden.

Trots förändringarna kommer det vara samma 200 duktiga LKF-medarbetare som arbetar för att kunderna ska trivas med sitt boende. Dessutom behöver vi rekrytera några nya medarbetare för att förstärka den nya organisation när LKF växer vidare.

Ny styrelse

LKFs styrelse utses av bolagsstämman. Styrelsemedlemmarna nomineras av Lunds kommunfullmäktige. Styrelsen består av sju ledamöter: Mattias Olsson (s) styrelseordförande, Göran Brinck (m) vice ordförande samt ledamöterna Ingrid Malmqvist Norin (s), Manaf Sababi (mp), Kerstin Lindbom (l), Görild Malmberg (v) och Lars V Andersson (c)) och fem ersättare (Clas Fleming (v), Erik Nordin (m), Sofie Lemontzis (mp), Ali Ismail (s) och Torsten Czernyson (kd) (för mer information se sidan 39).

Ny ledninggrupp

LKFs ledningsgrupp består sedan 1 mars 2016 av nio personer. Det är vd, affärsutvecklingschef/vice vd, ekonomichef, HR-chef, teknisk chef samt tre fastighetschefer (för mer information se sidan 38).