Ledning

Håkan Ekelund

VD

Petter Swanborg

Ekonomichef

Gunilla Flygare

Marknadschef/Vice VD

Peter Ovenlund

Byggchef

I ledningsgruppen har också ingått Igny Winberg, Ekonomichef till och med 30 juni 2015 och Charlotta Wærn, Personalchef till och med 31 augusti 2015.

Bertil Lundström

Teknisk chef