Hållbarhet

Hur bidrar LKF för att skapa hållbara Lund?

Ett axplock av det vi gör

Europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande

I Lunds nordöstra hörn planerar kommunen för stadsdelen Brunnshög med visionen att bli ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande. Vi är en av aktörerna som ska förverkliga detta, i Solbjer, det första kvarteret som uppförs. Planerad byggstart är under 2017.
Läs mer här

Bygger för ett växande hållbart Lund

Vi bygger nytt för ett växande hållbart Lund och byggstartar 250-300 lägenheter/år.
Läs mer här

CityFied

CityFied är ett EU-projekt för renovering av bostadhus från 60- och 70 talet på Linero. Projektet handlar om att ta fram lösningar för minskad energianvändning, smarta elnät och innovationer inom fjärrvärme. Vi samarbetar med Lunds kommun, Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet i projektet.
Läs mer här

Hem för alla

Flyttkedjor: När vi bygger små ettor ger det nästan alltid en flyttkedja på endast ett steg. Men om vi bygger större lägenheter får vi flyttkedjor i fem, sex eller fler steg, vilket ger två-tre hushåll ett boende.
Läs mer här

Bostäder för äldre med tillgänglighet, trygghet och gemenskap som fokus.
Läs mer här

Stödlägenheter etc i samverkan med socialförvaltningen.
Läs mer här

Ekonomisk hållbarhet

LKF strävar efter en rimlig lönsamhet och god soliditet för långsiktig tillväxt och trygghet.
Läs mer här

Laddinfrastruktur för fler elfordon

Läs mer här

För ökad trivsel

I samverkan med hyresgäst­före­ningarna arrangeras aktiviteter i våra områden, bland annat frukt och bärplockning med syltkokning, grillkvällar och närnaturguidningar.
Läs mer här

Vi stödjer föreningslivet för barn och ungdomar

Läs mer här

Våra fastigheter ska hålla länge

Att bevara är hållbart. Vi underhåller våra fastigheter för långsiktig hållbarhet.
Läs mer här

För trygghet i Lund

Vi arrangerar trygghetsvandringar och arbetar med trygghetscertifiering i våra områden.
Läs mer här

Utveckling av stadsdelscentrum

Läs mer här

Vindkraft

LKF vill främja produktion av förnybar el och äger andelar i Hansamöllans vindkraftverk.
Läs mer här

Vi bygger passivhus

Passivhus är hus med knappt någon energitillförsel.
Läs mer här

Tillsammans kan vi göra mer

Vi har 19 aktiva lokala hyresgästföreningar.
Läs mer här

Radonmätningar

Läs mer här

Vattensparprojekt

Läs mer här

Fossilbränslefria år 2020

Läs mer här

Stadsodling och vackra utemiljöer för ett grönare Lund

Vi arbetar aktivt för att skapa vackra och trygga utemiljöer och ordnar odlingsmöjligheter i flera av bostadsområden.
Läs mer här

I samverkan med leverantörer kan vi göra mer

Vi kommer bland annat att genomföra ett pilotprojekt kring upphandling med sociala krav i ett av våra ombyggnadsprojekt.
Läs mer här

Ökat återbruk och återvinning

Läs mer här

Solenergi

Läs mer här

Energieffektivisering

Ett ständigt pågående arbete.
Läs mer här

Biologisk mångfald

Vi värnar starkt om den biologiska mångfalden i Lund och har genomfört åtgärder under flera år.
Läs mer här

Ekosystemtjänster

LKF var med och startade upp biodlingsprojektet och sponsrar numera bikuporna på S.t Hansgården.
Läs mer här

Belysningsprojekt

Ny belysning för effektivare energianvändning samt ökad trivsel och trygghet.
Läs mer här