Flyttkedjor

Flyttkedjor skapar rörelse och boende åt fler

LKF har gjort flera studier på effekten av flyttkedjor och vi är övertygade om att de bidrar till att skapa en positiv rörelse på bostadsmarknaden. När LKF bygger ettor ger det nästan alltid en flyttkedja på bara ett steg. Men om vi bygger större lägenheter får vi ofta flyttkedjor i fem, sex eller fler steg, vilket ger fler hushåll möjlighet till ett nytt boende. Om vi bygger lägenheter riktade mot äldre personer får vi ännu längre flyttkedjor och ju större lägen­heterna är desto längre blir flyttkedjorna.

Hyresgästerna trivs hos LKF och bor kvar längre än någonsin. På 1990-talet stannade våra kunder i mellan sju och åtta år, i dag är motsvarande siffra 14 år. Det är positivt att hyresgästerna trivs, men för att skapa en bra bostadsmarknad är det positivt med rörlighet.

LKFs filosofi är att bygga blandat, att bygga för alla. LKF kommer inte bygga utifrån flyttkedjornas storlek, men flyttkedjor är en strategisk viktig pusselbit bland många andra för att öka rörligheten på marknaden.

Flyttkedjorna är en viktig förklaring till varför LKF bygger blandat; stora som små lägenheter, enklare som något exklusivare. De stora lägenheterna ger nästan alltid långa flyttkedjor. Och i slutändan får ofta såväl inneboende, personer som bott i andra hand samt personer som flyttar hemifrån egna lägenheter. Så även om LKF bygger en stor och något dyrare lägenhet når vi denna grupp. Dessutom sker det omflyttningar i alla stegen, vilket är positivt för rörligheten på bostadsmarknaden. Även radhusen ger längre flyttkedjor.

LKF:s analys av flyttkedjor visar att byggandet av nya, större lägenheter ger boende till fler personer utanför bostadsmarknaden än att bygga nya, små lägenheter.