Bosocialt arbete

Vårt engagemang i boendet ökar trivsel och trygghet

LKF tar ett stort socialt ansvar och vi är engagerade i att tillgodose de boendes behov. Det gör vi direkt i hyresgästernas vardag, bland annat med riktade insatser för att öka trivsel och trygghet i samtliga bostadsområden.

En stor del av den bosociala verksamheten i LKF riktar sig till barn och ungdomar, till exempel genom att vi stödjer olika idrottsaktiviteter. Att medverka till att unga får en meningsfull fritid är viktigt för att bidra till att Lund är en trygg stad att växa upp i. LKF har satsat extra resurser på föreningar (Lundabygdens IF, H43 och Simklubben Poseidon) som genomför olika aktiviteter under sommarlovet, till exempel sportcamps och simskola.

LKF vill att unga ska känna sig delaktiga och ta ansvar för sin närmiljö. Därför arbetar vi bland annat aktivt med att anställa ungdomar som bor i våra områden för att ta hand fastighetsskötsel och trappstädning under sommaren.

Attraktiva utemiljöer ökar trivsel och trygghet

För LKF är det viktigt att engagera hyresgästerna i utvecklingen av utemiljöerna. Attraktiva utemiljöer har stor betydelse för trivsel och trygghet och skapar goda förutsättningar för gemenskap. Under året har vi byggt om utemiljöer och nya grillplatser samt kompletterat med bord och bänkar. Vi har också planterat ytterligare 28 000 lökar för att skapa blommattor till våren.

En annan del i vårt bosociala arbete är att vi har ett flertal bostadsområden avsedda för 55+, 65+ och 70+. I dessa områden är tillgänglighet, trygghet och gemenskap i fokus.

LKF har ett nära samarbete med socialförvaltningen om förturs- och stödlägenheter och vi erbjuder en utvecklad flyktingintroduktion. Under året beslöts att införa modellen Bostad Först som innebär att en hemlös person ges en bostad för att få trygghet i tillvaron så man därefter kan ta itu med personens andra problem. I ett första steg testas modellen med ett mindre antal lägenheter. För att ge många möjlighet att klara de ekonomiska kraven vid uthyrning av lägenheter har LKF sedan länge godkänt både försörjningsstöd och etableringsstöd som inkomst i samband med den ekonomiska prövningen vid uthyrning av lägenheter.

Ökat engagemang minskar skadegörelsen

LKF anser att det är positivt med ett ökat engagemang från boende och lokala föreningar. Fler och fler inspireras och medverkar i frågor som stadsodling, närmiljö och boinflytande. Det bidrar till en ekonomisk vinst i form av till exempel minskad skadegörelse. Framförallt är samarbetet med de lokala hyresgästföreningarna viktigt. Idag finns 19 lokala hyresgästföreningar inom LKFs fastighetsbestånd. Föreningarna är till stor del aktiva och genomför bostadsmöten, bosamråd samt en lång rad olika aktiviteter för de boende i bostadsområdena. Efter ansökan beviljar LKF ekonomiska medel, så kallade fritidsmedel som används för att bekosta en del av aktiviteterna.

En modell för trygghetscertifiering har arbetats fram under året. Med hjälp av en checklista och genom att åtgärda brister som hyresgästerna upplever ska LKF trygghetscerti­fiera några utvalda fastigheter på Linero. Syftet är att skapa ett tryggare boende hela vägen från bilparkeringen fram till lägenhetsdörren.

Ett pilotprojekt kring upphandling med sociala krav kommer att genomföras under 2016 inom ett ombyggnadsprojekt på Linero. Kraven innebär att arbetslösa från i första hand bostadsområdet ska ges möjlighet att arbeta alternativt få praktik inom ombyggnadsprojektet.

För oss är den verkliga vinsten att människorna som bor i bostadsområdena trivs och mår bra.

Internationell julmat, Rådhusrätten

Lokala hyresgästföreningen på Rådhusrätten anordnade julbord i sin lokal på Magistratsvägen med internationell touch. Ett 40-tal barn och vuxna från bostadsområdet kunde njuta av både traditionell svensk julmat och specialiteter från världens alla hörn.

Julbak – bageriet på Norra Fäladen

Norra Fäladens Surdegsbageri bjöd i december alla barn och vuxna som bor på Magistratsvägen till årets julbak. Lussekatter och pepparkakor bakades av lyckliga och nöjda barn. Barnen fick ta alla sina mästerverk (bakverk) med sig hem.

Frukt- och bärplockning med Fäladssylt

I september samlades hyresgäster för en gemensam frukost bakom Norra Fäladen Surdegsbageri på Magistratsvägen i Lund. Därefter plockade de frukt, lärde sig mer om ätbara växter och tillverkade sylt. En särskild broschyr om ätbara frukter och bär i våra bostadsområden har tagits fram. Under dagen arrangerades även särskilda aktiviteter för alla barn samt att några av LKFs hyresgäster lagade en fantastisk paella.

Ribbingska huset 100 år

Under året fyllde Ribbingska huset 100 år och vi bjöd alla hyresgäster till fest för att fira jubileet. Håkan Ekelund, VD för LKF, inledde med välkomsttal och Karin Sandberg, ordförande för Ribbingska Minnesfonden, berättade kort om husets historia. Därefter dukade vi upp till en härlig grillbuffé som vår kock tillredde på plats i trädgården.

Ribbingska huset byggdes 1915 och var tidigare ett sjukhem. 2007 påbörjades en ombyggnad som var klar 2009. Idag är Ribbingska huset ett så kallat 55+ boende.

Gamla odlingslotter har fått ett nytt liv

Maria Odén och hennes pojkvän har en odlingslott i Danska parken i Lund. Men de ville kunna odla närmare hemmet hos LKF på Landsdomarevägen.

– När vi flyttade hit för ett par år sedan fick vi höra att det hade funnits odlingslotter här tidigare, berättar Maria. Jag kontaktade områdeschefen Sonja Lastre och undrade om det inte gick att ordna odlingslotter.

Det gick mycket bra. LKF fick in ett tiotal intresseanmälningar. LKF anlitade en trädgårdsfirma som grävde bort de gamla igenväxta odlingslotterna och lade på ny jord.

Odlingslotterna fördelades bland de intresserade och under året har odlingsarbetet varit i full gång. LKF har även bidragit med att köpa in redskap och tillgång till vatten.

– LKF har ordnat odlingsmöjligheter i flera bostadsområden, tillsammans med hyresgästerna eller i samverkan med olika föreningar.

Tamam satsar åter på sommaren i Lund

För fjärde året i rad ordnade Tamam i Lund sommaraktiviteter och utflykter för barn och unga på Norra Fäladen och Linero under juli och augusti. En del av projektet gick ut på att låta barnen upptäcka vad de kan göra i sitt närområde men också utanför. Aktiviteterna anordnades med hjälp av volontärer och det var första sommaren som Linero inkluderades i aktiviteterna. Tamam genomförde arrangemangen i samarbete med Före­byggandeenheten på socialförvaltningen, LKF, Kultur & Fritid och Rotary.

– Min förhoppning är att vi blir ett stort gäng sommarvolontärer dom tillsammans med barnen får en riktigt rolig och händelserik sommar, säger Alicia López Åkerblom från Tamam.