Rum för alla

”Vi närmar oss nämligen snabbt den punkten då vi måste bygga betydligt mycket mer för att inte skapa en ännu svårare boendesituation. Vi bedömer att marknaden i Lund enkelt skulle kunna svälja betydligt fler hyresrätter än vad som byggs idag.”

Omsättning 2015

891 Mkr

Resultat efter finansnetto

106 Mkr

Byggstart av bostäder 2015

345

VD har ordet

EN NY ORGANISATION SKA ÖKA VÅR TILLGÄNGLIGHET FÖR KUNDERNA

Den nya organisationen för LKF som genomförs under 2016 innebär i första hand att vi organiserar oss för att öka hyresgästernas möjlighet till information och service. Den LKF-personal som är ute och arbetar nära kunderna i bostadsområdena ska vara mer tillgänglig för dialog med våra kunder.