Bosociala arbetet

Ökat boinflytande stärker trygghet och förtroende

LKF tar ett stort socialt ansvar och engagerar sig för att tillgodose de boendes behov. Det gör vi direkt i hyresgästernas vardag, bland annat med riktade insatser för att öka trivsel och välmående i samtliga bostadsområden.

En stor del av den bosociala verksamheten i LKF riktar sig till barn och ungdomar, till exempel genom att kontinuerligt stödja olika idrottsaktiviteter. Att medverka till att unga får en meningsfull fritid är ett viktigt bidrag till upplevelsen av Lund som en trygg stad att växa upp i. LKF vill att unga ska känna sig delaktiga och ta ansvar för sin närmiljö. Därför arbetar företaget bland annat aktivt med att anställa ungdomar som bor i områdena för att ta hand om fastighetsskötsel och trappstädning under sommaren.

Vi tycker att det är positivt med ett ökat engagemang från boende och lokala föreningar. Fler och fler inspireras och medverkar i frågor som stadsodling, närmiljö och boinflytande. Det bidrar till en ekonomisk vinst i form av till exempel minskad skadegörelse. För oss är den verkliga vinsten att människor trivs och mår bra.

Nytt avtal för boinflytande

Under 2013 tecknade LKF ett nytt boinflytandeavtal och under 2014 började vi arbeta efter avtalet. Inledningsvis har det inneburit att strukturera hur dialogen mellan oss och hyresgästerna ska ske för löpande förvaltningsfrågor och utvecklingsfrågor. Tillsammans med varje lokal hyresgästförening genomförs bostadsmöten med hyresgästerna inom bostadsområdet samt bosamråd med respektive föreningsstyrelse. LKF har cirka 25 hyresgästlokaler som hyresgästerna kan hyra för olika aktiviteter. Vi har gjort en översyn av lokalerna och tydligt informationsmaterial har tagits fram för att underlätta uthyrningen.

I grunden finns det en lag för allmännyttiga kommunala bolag som säger att bostadsföretagen ska erbjuda boinflytande. Det framgår även i ägardirektivet att LKF ska arbeta med boinflytande. Ökat boinflytande diskuterades vid ett årligt seminarium i Stadshallen i Lund där representanter från ett antal lokala hyresgästföreningar och LKF träffades. Det var andra året som seminariet arrangerades.

– Boinflytandet är en av de viktigaste delarna i vår verksamhet, säger LKFs marknadschef Gunilla Flygare. Därför lägger vi ner både tid och kraft på att utveckla det. Syftet med mötet var att diskutera hur våra bostadsområden ska utvecklas och hur hyresgästerna kan vara med och påverka. Det är inte minst viktigt när vi nu renoverar ett stort antal lägenheter i 1960- och 70-talsområdena.

Boinflytandet är en av de viktigaste delarna i vår verksamhet. Därför lägger vi ner både tid och kraft på att utveckla det.

– Gunilla Flygare, marknadschef LKF

Med Minecraft mot framtidens bostadsområden

På Kulturnatten kom cirka 100 personer för att se hur de skulle kunna hjälpa till att utforma de båda kvarteren Råbykungen och Stenkrossen som är på väg att bebyggas. Det var efter en idé från LKFs VD Håkan Ekelund. Han hade fått inspiration från ett liknande idéprojekt i Stockholm som byggts upp av Minecraftspelare och ville testa det i Lund. Totalt deltog 150 personer i tävlingen. I Minecrafts spelmiljö har deltagarna i sina datorer byggt upp förslag på hur de båda kvarteren kan utformas.

– Det finns en stor variation i tävlingsbidragen, säger Håkan Ekelund. En del har byggt lite vildare, andra har lämnat mer realistiska förslag. Framför allt har tävlingen skapat förståelse för hur det går till att planera och uppföra nya bostadsmiljöer i staden.