Fler och bättre hem

Årsredovisning 2014

Resultat och kassaflödesutveckling (MKR)

Omsättning 2014

885 Mkr

Resultat efter finansnetto

104 Mkr

Byggstart av bostäder 2014

298

LKFs starka finanser gör att vi kan bygga fler och bättre hem, vilket stödjer Lunds kommuns och LKFs gemensamma mål att göra Lund till en attraktivare stad.

Vårt uppdrag:
Att erbjuda lundaborna attraktiva bostäder till rimliga hyror. LKF ska bygga och förvalta bostäder i Lund, Stångby, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Revinge samt bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling i Lunds kommun.